สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      มาสร้าง “สภาวะน่าสบาย” ในบ้าน
      คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      เปลือกอาคาร
      หันบ้านให้ถูกทิศ วางผังให้ถูกทาง
      หัวใจสำคัญของบ้านประหยัดพลังงาน
      เปิดมุมมองใหม่บ้าน Precast
      ฉนวน
      การรั่วซึมของอากาศ
      บ้านหายใจได้
      กระจกสำหรับบ้านพักอาศัย
      อุปกรณ์บังแดด
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
      เลือกใช้หลอดไฟให้คุ้มค่า
      ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
      LED ดีอย่างไร
      นวัตกรรม/ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป
      เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      เคล็ด(ไม่)ลับประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
      นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ
      พลังงานหมุนเวียน
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน
      นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่
      การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
      Grey Water
      การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
      เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 69
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 83,795
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน


 
โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

กองประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
** ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่
สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น)
อาคาร 6 ชั้น 9 เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330​
   โทรศัพท์ :   0 2184 2728-31     โทรสาร ​:  0 2184 2733-34
  E-mail ​:  housing_dede@hotmail.com** เอกสารประกอบการส่งผลงาน
 
  ประเภทบ้าน
  1. ใบสมัครประกวด
  2. เอกสารประกวด ตามแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด ประเภทบ้าน
  3. CD บันทึกไฟล์เอกสารประกวดข้างต้นในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมด้วยบันทึกไฟล์ภาพถ่าย JPEG
 
  ประเภทโครงการจัดสรร
  1. ใบสมัครประกวด
  2. เอกสารประกวด ตามแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารการประกวด ประเภทโครงการจัดสรร
  3. CD บันทึกไฟล์เอกสารประกวดข้างต้นในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมด้วยบันทึกไฟล์ภาพถ่าย JPEG และ VDO นำเสนอโครงการและแบบบ้านในโครงการ

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY