สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 268,472
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน


โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

กองประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
** ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่
สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น)
อาคาร 6 ชั้น 9 เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330​
   โทรศัพท์ :   0 2184 2728-31     โทรสาร ​:  0 2184 2733-34
  E-mail ​:  housing_dede@hotmail.com** เอกสารประกอบการส่งผลงาน
 
  ประเภทบ้าน
  1. ใบสมัครประกวด
  2. เอกสารประกวด ตามแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกวด ประเภทบ้าน
  3. CD บันทึกไฟล์เอกสารประกวดข้างต้นในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมด้วยบันทึกไฟล์ภาพถ่าย JPEG
 
  ประเภทโครงการจัดสรร
  1. ใบสมัครประกวด
  2. เอกสารประกวด ตามแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารการประกวด ประเภทโครงการจัดสรร
  3. CD บันทึกไฟล์เอกสารประกวดข้างต้นในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมด้วยบันทึกไฟล์ภาพถ่าย JPEG และ VDO นำเสนอโครงการและแบบบ้านในโครงการ

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY