สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      มาสร้าง “สภาวะน่าสบาย” ในบ้าน
      คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      เปลือกอาคาร
      หันบ้านให้ถูกทิศ วางผังให้ถูกทาง
      หัวใจสำคัญของบ้านประหยัดพลังงาน
      เปิดมุมมองใหม่บ้าน Precast
      ฉนวน
      การรั่วซึมของอากาศ
      บ้านหายใจได้
      กระจกสำหรับบ้านพักอาศัย
      อุปกรณ์บังแดด
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
      เลือกใช้หลอดไฟให้คุ้มค่า
      ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
      LED ดีอย่างไร
      นวัตกรรม/ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป
      เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      เคล็ด(ไม่)ลับประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
      นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ
      พลังงานหมุนเวียน
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน
      นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่
      การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
      Grey Water
      การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
      เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 38
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 83,764
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
เลือกใช้หลอดไฟให้คุ้มค่า


สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
- เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
- การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
- “Grey Water” นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
- การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
- นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่...ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน บ้านแสงอาทิตย์
- นวัตกรรมสีทาบ้าน…ที่เป็นมากกว่าสีเพื่อความสวยงาม
- พลังงานหมุนเวียน พลังงานหลักในอนาคต...เพื่อสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ
- เคล็ด (ไม่) ลับประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY