สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 21
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 268,471
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ผลงานที่ได้รับรางวัล
ภาคเหนือ
ปี 2561
1.  
แบบบ้าน  PLENARY
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ     :  เดอะพรอมิเน้นซ์ พราวด์ แปลงที่ 5C
     ที่อยู่          :  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด

2.  แบบบ้าน  PALAZZO
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ     :  เดอะพรอมิเน้นซ์ พราวด์ แปลงที่ 4D
     ที่อยู่          :  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด

3.  โครงการมาลาดาแม่ริม
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     โครงการ     :  -
     ที่อยู่          :  หมู่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  มาลาดา จำกัด

4.  โครงการเพลินจิต คอลลิน่า
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  โครงการจัดสรรขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 100-299 แปลง
     โครงการ     :  -
     ที่อยู่          :  หมู่ 14 ถนนดอนจั่น-สันกำแพงสายใหม่ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด


ปี 2560
1.  แบบบ้าน Palazzo Type D

     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เดอะพรอมิเน้นซ์ แปลงที่ 47D
     ที่อยู่          :  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  รีเกิล แอสเสท จำกัด

ปี 2559
1.  แบบบ้าน Pammarine

     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เดอะพรอมิเน้นซ์ (แปลงที่ 43)
     ที่อยู่         : 
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท       :  รีเกิล แอสเสท จำกัด

2.  โครงการ เดอะพรอมิเน้นซ์
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     ที่อยู่          :  ม.2 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด


ปี 2557
1.  แบบบ้าน 3 พ (อ)
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
     บริษัท        :  บริษัท กรีนดีไซน์ 360 องศา จำกัด

2.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
     รางวัลดีเด่น

     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     บริษัท        :  บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จำกัด
ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY