สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 264
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 184,443
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ผลงานที่ได้รับรางวัล
ภาคเหนือ
ปี 2561
1.  
แบบบ้าน  PLENARY
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ     :  เดอะพรอมิเน้นซ์ พราวด์ แปลงที่ 5C
     ที่อยู่          :  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด

2.  แบบบ้าน  PALAZZO
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ     :  เดอะพรอมิเน้นซ์ พราวด์ แปลงที่ 4D
     ที่อยู่          :  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด

3.  โครงการมาลาดาแม่ริม
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     โครงการ     :  -
     ที่อยู่          :  หมู่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  มาลาดา จำกัด

4.  โครงการเพลินจิต คอลลิน่า
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท      :  โครงการจัดสรรขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 100-299 แปลง
     โครงการ     :  -
     ที่อยู่          :  หมู่ 14 ถนนดอนจั่น-สันกำแพงสายใหม่ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด


ปี 2560
1.  แบบบ้าน Palazzo Type D

     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เดอะพรอมิเน้นซ์ แปลงที่ 47D
     ที่อยู่          :  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท        :  รีเกิล แอสเสท จำกัด

ปี 2559
1.  แบบบ้าน Pammarine

     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เดอะพรอมิเน้นซ์ (แปลงที่ 43)
     ที่อยู่         : 
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     บริษัท       :  รีเกิล แอสเสท จำกัด

2.  โครงการ เดอะพรอมิเน้นซ์
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     ที่อยู่          :  ม.2 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     บริษัท        :  บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด


ปี 2557
1.  แบบบ้าน 3 พ (อ)
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
     บริษัท        :  บริษัท กรีนดีไซน์ 360 องศา จำกัด

2.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
     รางวัลดีเด่น

     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     บริษัท        :  บริษัท เชียงราย ควอลิตี้โฮม จำกัด
ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY