สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 273
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 184,452
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ผลงานที่ได้รับรางวัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2561
1.  แบบบ้าน CS-150
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/88
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด

2.  แบบบ้าน เลอศรัณย์
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/2
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด

3.  แบบบ้าน เลอลลิต
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/1
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด


ปี 2560
1.  แบบบ้าน KK-5232

     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 270 บ้านเหล่าตามา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
     บริษัท       :  ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

2.  แบบบ้าน W-991
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 214 หมู่ที่ 15 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
     บริษัท       :  ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จำกัด

3.  แบบบ้าน KK-5244
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 421 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

ปี 2559
1.  แบบบ้าน W-717

     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 925 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด

2.  แบบบ้าน KK-5249
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 705 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
     บริษัท        :  ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จำกัด

3.  แบบบ้าน WA-356
     รางวัลดีเด่น (ด้านวิศวกรรม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 129 หมู่ 5 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด

4.  แบบบ้าน KK-5219
     รางวัลดีเด่น (ด้านสภาพแวดล้อม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 288 ม.14 บ้านโนนสำราญ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
     บริษัท        :  ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จำกัด

5.  แบบบ้าน WA-725
     รางวัลดีเด่น (ด้านสถาปัตยกรรม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 42/18 ซอยยุทธนา ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
     บริษัท        :  สุรินทร์รับสร้างบ้าน จำกัด

6.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 30 ม.12 ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
     บริษัท        :  อุดร โฮมบิลเดอร์ จำกัด

7.  โครงการ Magnolias French Country (แมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี่)
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     ที่อยู่          :  หมู่บ้านแมกโนเลียส์ เฟรนซ์คันทรี   ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ปี 2557
1.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท   :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    ที่อยู่       :  ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
    บริษัท     :  อุดร โฮมบิลเดอร์ จำกัด

2.  แบบบ้าน EA-513
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    ที่อยู่        :  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
    บริษัท      :  สุรินทร์รับสร้างบ้าน จำกัด

3.  แบบบ้าน The Hutch Plus (ST)
   รางวัลดีเด่นด้านวิศวกรรม

    ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    โครงการ    :  พิมานเพลส Tropical Garden วงแหวนใต้-ราชภัฎ แปลงที่ 62
    ที่อยู่         :  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บริษัท       :  อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

4.  แบบบ้าน Giove (MR)
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
    โครงการ   :  พิมานชล บูเลอวาร์ด แปลงที่ BV 407
    ที่อยู่        :  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บริษัท      :  อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

5.  แบบบ้าน สีตะวัน
   รางวัลดีเด่นด้านสภาพแวดล้อม

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
    โครงการ   :  บ้านสีตวัน  (ปากช่อง-เขาใหญ่) แปลงที่ 17
    ที่อยู่        :  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    บริษัท      :  ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

6.  แบบบ้าน ชลลนัย Plus (MR)
   รางวัลดีเด่นด้านวิศวกรรม

   ประเภท    :   บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
   โครงการ   :   กลันตาเหล่านาดี แปลงที่ 45-CY
   ที่อยู่        :   ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   บริษัท      :   อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

7.  แบบบ้าน Elegant French
   รางวัลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม

   ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
   โครงการ   :  Magnolias French Country Khaoyai
   ที่อยู่        :  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   บริษัท      :  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY