สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      แนวคิดบ้านอนุรักษ์พลังงาน
      สภาวะสบาย
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 34
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 268,484
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ผลงานที่ได้รับรางวัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2561
1.  แบบบ้าน CS-150
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/88
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด

2.  แบบบ้าน เลอศรัณย์
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/2
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด

3.  แบบบ้าน เลอลลิต
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  เลอนีโอ แปลงที่ 555/1
     ที่อยู่         :  ถนนเลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  น้อมบุญ จำกัด


ปี 2560
1.  แบบบ้าน KK-5232

     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 270 บ้านเหล่าตามา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
     บริษัท       :  ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

2.  แบบบ้าน W-991
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 214 หมู่ที่ 15 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
     บริษัท       :  ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จำกัด

3.  แบบบ้าน KK-5244
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่         :  เลขที่ 421 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     บริษัท       :  ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

ปี 2559
1.  แบบบ้าน W-717

     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 925 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด

2.  แบบบ้าน KK-5249
     รางวัลดีเด่น 
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 705 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
     บริษัท        :  ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จำกัด

3.  แบบบ้าน WA-356
     รางวัลดีเด่น (ด้านวิศวกรรม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 129 หมู่ 5 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด

4.  แบบบ้าน KK-5219
     รางวัลดีเด่น (ด้านสภาพแวดล้อม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 288 ม.14 บ้านโนนสำราญ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
     บริษัท        :  ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จำกัด

5.  แบบบ้าน WA-725
     รางวัลดีเด่น (ด้านสถาปัตยกรรม)
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 42/18 ซอยยุทธนา ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
     บริษัท        :  สุรินทร์รับสร้างบ้าน จำกัด

6.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
     โครงการ    :  -
     ที่อยู่          :  เลขที่ 30 ม.12 ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
     บริษัท        :  อุดร โฮมบิลเดอร์ จำกัด

7.  โครงการ Magnolias French Country (แมกโนเลียส์ เฟรนช์ คันทรี่)
     รางวัลดีเด่น
     ประเภท     :  โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
     ที่อยู่          :  หมู่บ้านแมกโนเลียส์ เฟรนซ์คันทรี   ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     บริษัท        :  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ปี 2557
1.  แบบบ้าน แบบพิเศษ
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท   :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    ที่อยู่       :  ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
    บริษัท     :  อุดร โฮมบิลเดอร์ จำกัด

2.  แบบบ้าน EA-513
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    ที่อยู่        :  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
    บริษัท      :  สุรินทร์รับสร้างบ้าน จำกัด

3.  แบบบ้าน The Hutch Plus (ST)
   รางวัลดีเด่นด้านวิศวกรรม

    ประเภท     :  บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร
    โครงการ    :  พิมานเพลส Tropical Garden วงแหวนใต้-ราชภัฎ แปลงที่ 62
    ที่อยู่         :  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บริษัท       :  อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

4.  แบบบ้าน Giove (MR)
   รางวัลดีเด่น

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
    โครงการ   :  พิมานชล บูเลอวาร์ด แปลงที่ BV 407
    ที่อยู่        :  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บริษัท      :  อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

5.  แบบบ้าน สีตะวัน
   รางวัลดีเด่นด้านสภาพแวดล้อม

    ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
    โครงการ   :  บ้านสีตวัน  (ปากช่อง-เขาใหญ่) แปลงที่ 17
    ที่อยู่        :  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    บริษัท      :  ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

6.  แบบบ้าน ชลลนัย Plus (MR)
   รางวัลดีเด่นด้านวิศวกรรม

   ประเภท    :   บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
   โครงการ   :   กลันตาเหล่านาดี แปลงที่ 45-CY
   ที่อยู่        :   ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   บริษัท      :   อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด

7.  แบบบ้าน Elegant French
   รางวัลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรม

   ประเภท    :  บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
   โครงการ   :  Magnolias French Country Khaoyai
   ที่อยู่        :  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   บริษัท      :  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลงานที่ได้รับรางวัล
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันตก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY