สมัครประกวด
    กำหนดการสัมมนาชี้แจง
    ดาวน์โหลด
      กำหนดการรับสมัคร
      ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด
      สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
      ประกาศโครงการ
    สถานที่ติดต่อและส่งผลงาน
   แผนที่ผู้รับรางวัล
      ภาคกลาง
      ภาคเหนือ
      ภาคใต้
      ภาคตะวันออก
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ภาคตะวันตก
   สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
      งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม
      บ้านหายใจได้
      กระจกอนุรักษ์พลังงาน
      เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร
      นวัตกรรมสีทาบ้าน
      วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
      ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 102
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 127,662
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่...ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้บ้านประหยัดพลังงาน
- วิธีใช้แอร์แบบประหยัดค่าไฟ
- ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย
- เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
- การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
- “Grey Water” นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
- การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
- นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่...ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน บ้านแสงอาทิตย์
- นวัตกรรมสีทาบ้าน…ที่เป็นมากกว่าสีเพื่อความสวยงาม
- พลังงานหมุนเวียน พลังงานหลักในอนาคต...เพื่อสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

Copyright by housingaward.com
Engine by MAKEWEBEASY